Mantras for Forging a Keris

Before the empu will start the proces of forging a keris, he will first chant the following mantra:

Bismillahir Rakhmannir Rakhim
Assalamu’ alaikum, wa’alaikum salam
Asale wesi saka irenge mripat
Asale wesi saka putihe mripat 
Asale sepuh saka banyune mripat
Pangerane braja ngadeg ana satengahe mripat
Kang mengku sedaya wesi aji
Iya Guru Sejati

Mantras for Forging a Keris

Then, whilst forging he will chant the following:

Salam ngalaikum salam
Niatingsun dadi pengulu
Saka karsaning Allah
Jodone wesi bumi
Lawan pamor akasa
Ket raket, ngalairake daya suci
Daya rahayu
Saka karsa lan panguwasaning Allah
La illaha Ilallah

Mantras for Forging a Keris

And after the empu is finished with the forging, he will then conclude the process by chanting:

Salam ngalaikum salam
Tuk pitu, sumur pitu, gumilir ilining warih
Saking kulon, saing wetan
Saking ngandap, saking nginggil
Saking lor, saking kidul,
Saking kiwa, saking tengen
Kabeh-kabeh dadi sambatan
Aweh daya, urun jaya
Saka keparenge Guru Alip
Raja ing Ngalampitu
Daya jaya kumpul manjing karomah
Saka kersaning Allah

Mantras for Forging a Keris

As you can see, the mantras above are primarily based on Islamic beliefs as practiced by the empus of the keraton. But there are, however, also Javanese Hindu variants which often are used by the local village empus. For example:

Aum sembahing anatha tinggalana de tri lokasarana
Awigham astu, ngsun pun … (name of the empu) tan awacana
De nir-artaka darpa, dang dahana bagni niraweh sara sudarma

and:

Ulun tandrasta taranggana sudanari
Hyang Widdi, pangde nindita sirna rityas ulun
Aum, ulun maminta waramreta, sirna ri mande soka 

Mantras for Forging a Keris

Reference: Harsrinuksmo, B. (2004):’Ensiklopedi Keris‘. Jakarta: PT Pustaka Utama Gramedia: 42.

Spread the knowledge