Aji Pangasihan Jaran Goyang

The following mantra can be used as a love charm (or more precisely: to enchant a girl):

Ingsun amatak ajiku si Jaran Goyang,
tetegar tengahing pasar,
gagamane cumeti,
sada lanang saking swarga,
sun sabetake gunung gugur,
segara asat,
bumi bengkah,
sun sabetake langit butul kang langit sap pitu,
sun sabetake atine si jabangbayi … (name of the targeted person) teka welas teka asih andeleng badan sliraku,
manut miturut sakarepku.

Aji Pangasihan Jaran Goyang

One should practice mutih for seven days and seven nights, and also adhere to patigeni practice day and night, starting from the day of Jumuah Paing. The mantra should be chanted every night when going to sleep; while reciting the words of the mantra one should visualize the targeted person in one’s mind through one-pointed concentration (ekāgata samādhi).

Spread the knowledge