Aji Panawaran

The following mantra can be used for protection:

Ingsun amatakajiku si panawaran,
ingsun lanang sejati,
ngadeg tengahing tawang,
urip langgeng gumantung tanpa enggon,
gumilang tanpa wawayangan,
hu ingsun sajatining suksma langgeng.

Sakehing braja tumiba ing tawang tan tumamam ing badaningsun.

Aji Panawaran

One should practice nglowong for seven days and seven nights, starting from the day of Kemis Wage. The mantra should be chanted when one is in a (physical) fight/battle, or during any other given time wherein one faces serious danger(s). If chanted with a clear mind, then this mantra will make one’s body invulnerable against weapons.

Spread the knowledge