Aji Brajamusti

Ingsun amatak ajiku Brajamusti,
kang aneng Pringgodani,
purubaya, purubaya,
ototku kawat,
balungku wesi,
kulitku tembaga,
dengkulku paron,
dagingku waja,
epek-epekku wesi menkangkang anteb tanpa sama,
ajur mumur katiban tanganku,
heh ya aku purubaya ratuning wesu kabeh,
sakehing braja nglumpruk kadi kapuk tan ana tumama ing badanku.

Aji Brajamusti

One should practice nglowong for seven days and seven nights, starting from the day of Selasa Kliwon. This mantra should be chanted when one prepares for combat (fight, battle, or war, etc.), or in case one suspects a fight is about to break out soon. Practitioners skilled in Aji Brajamusti possess great physical strength as well as spiritual powers, therefore the aji may only be applied if the extremity of the situation forces one to use it, for the consequences can be fatal to one’s opponent.

Spread the knowledge